ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - ЧЛАНОВИ ВЕЋА

АЛEКСАНДАР ЖДРАЛЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ (по функцији)
НИКОЛА БОЖИЋ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ (по функцији)

 

Бојана Јовић

БОЈАНА ЈОВИЋекономиста, (СНС)

Рођена је 30. октобра 1987.године у Косовској Митровици. Основну и средњу Економску школу завршила је у Нишу. Апсолвент је економије. Пред Испитном комисијом Савеза рачуновођа и ревизора Србије, 2013.године стекла је професионално звање „Рачуновођа“. На основу положеног испита, уписана је у именик професионалних рачуновођа у складу са актима Савеза. У струци је радила седам година. Члан је Српске напредне странке од оснивања.

Контакт: 018/290-600
Е-пошта: bojana.jovic@palilula.eu


Ивица Стојановић

ИВИЦА СТОЈАНОВИЋ, економиста, (СНС)

Рођен је 08.августа 1982. године у Нишу, где је завршио основну и средњу школу. Од 2012 године обавља функцију члана Већа у Градској општини Палилула ресорно задужен за: буџет, мале радове, образовање и привреду. Бави се спортом, говори енглески језик. Један од оснивача Српске напредне странке у Палилули.

Контакт: 018/290-600
Е-пошта: ivica.stojanovic@palilula.eu


Лазар Динић

ЛАЗАР ДИНИЋ, професор физичке културе,(СНС)

Рођен је 28. априла 1985. године у Прокупљу, а основну и средњу школу завршио је у Нишу. Академско звање професор физичке културе стекао је на Факултету спорта и физичке културе у Нишу и тренутно је у процесу одбране магистарске тезе на Факултету физичког васпитања и спорта у Бањалуци.

Контакт: 018/290-600
Е-пошта: lazar.dinic@palilula.eu


Милош Стојиљковић

МИЛОШ СТОЈИЉКОВИЋ, дипломирани инжењер телекомуникација, (СНС)

Рођен је 03.марта 1985. године у Нишу, где је завршио основну и средњу школу. Академско звање дипломирани инжењер телекомуникација стекао је на Електронском факултету у Нишу. Од 2012-2016. био је члан Већа, ресорно задужен за праћене рада невладиног сектора, младих и спортских клубова, сарадњу са верским заједницама. Члан је СНС-а од оснивања. Ожењен је, отац ћерке Миле.

Контакт: 018/290-600
Е-пошта: milos.stojiljkovic@palilula.eu


aMilan

МИЛАН АНДРЕЈИЋ, мастер менаџер

Рођен је 24. априла 1979. године у Нишу, где је завршио основну и средњу школу, Завршио је Вишу правну на Правном факултету у Нишу и Високу пословну школу струковних студија, на смеру менаџмент-интернационална бизнис администрација. Академско звање дипломирани менаџер стекао на Факултету за пословно индустријски менаџмет у Београду. Звање мастер менаџера стекао на академским студијама другог степена на студијском програму, индустријско економски менаџмент. У два мандата био је члан Већа Градске општине Палилула а након локалних избора 2016. обављао је и дужност заменика председника Скупштине општине. Ожењен, отац сина Немање.

Контакт: 018/290-600
Е-пошта: milan.andrejic@palilula.eu

 

Real time web analytics, Heat map tracking