ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ПАЛИЛУЛЕ

ОШ „Краљ Петар I“, Војводе Путника 1;
Телефон: 290-004; 290-005;
Интернет адреса: www.kraljpetar.edu.rs;
е-пошта kraljpetarnis@mts.rs
Роберт Џунић директор

ОШ „Коле Рашић“, Васе Чарапића 8б;
Телефон: 242-240;
Интернет адреса: www.kolerasic.edu.rs;
е-пошта kolerasic@open.telekom.rs
Костић Јаворка директор

ОШ „Бубањски хероји“, Бубањских хероја 1;
Телефон: 562-919; 4100-267;
Интернет адреса: https://sites.google.com/site/bubanjskiheroji/;
е-пошта bheroji@gmail.com
Верица Раденковић директор

ОШ „Сретен Младеновић Мика“, Шабачка 20;
Телефон: 4535-300; 4535-299;
Интернет адреса: https://sites.google.com/site/ossmmikanis/;
е-пошта ossretenmladenovicmika@gmail.com
Јасмина Станковић директор

ОШ „Бранко Миљковић“, Љубомира Николића 3;
Телефон: 236-180;
Интернет адреса: https://osbrankomiljkovic.wordpress.com/;
е-пошта branko.miljkovic@medianis.net
Станић Мирослав директор

ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот, Чокот бб, 18250 Ниш;
Телефон: 4561-553; faks 4265-100;
Интернет адреса: https://osdesmax.wordpress.com/;
е-пошта desankamaksimoviccokot@gmail.com
Миљан Бојанић директор

ОШ „Бранко Радичевић“ Победе 72, Габровац, 18000 Ниш;
Телефон: 536-727; 536-728;
izdvojeno odeljenje Vukmanovo 541-155
izdvojeno odeljenje Berbatovo 235-010
Интернет адреса: www.bradicevic.edu.rs ;
е-пошта bradicevic@bradicevic.edu.rs
Глорија Радојчић директор

Real time web analytics, Heat map tracking