ГО ПАЛИЛУЛА - Становништво према старости и полу по Попису 2011.

Укупан број становника Градске општине Палилула према подацима из Пописа из 2011. године је 73.801, од чега је жена 37.391 или 50,66 %. Просечна старост становника ГО Палилуле је 41,3 године, што значи да је наше становништво „млађе“ од градског просека који износи 42,35%.

старост Град Ниш ГО Палилула
свега женско свега женско
укупно 260273 133592 73801 37391
0-4 године 11846 5755 3518 1659
5-9 12218 5857 3704 1745
10-14 12132 5961 3651 1767
15-19 14731 7154 4395 2152
20-24 16084 7970 4811 2379
25-29 18606 9417 5229 2645
30-34 19132 9614 5467 2731
35-39 18733 9501 5367 2681
40-44 17509 8990 5149 2646
45-49 17805 9252 5244 2673
50-54 17993 9209 5123 2573
55-59 20506 10630 5595 2839
60-64 19200 10132 5175 2739
65-69 12555 6672 3368 1773
70-74 12460 6753 3323 1754
75-79 10337 5689 2663 1457
80-84 5726 3394 1446 823
85 и више 2664 1642 573 355
Пунолетно
становништво
215381 111862 60363 30986
Просечна
старост
41,9 42,8 40,9 41,7

ГО ПАЛИЛУЛА - Становништво према националној припадности ПО Попису 2011.

Што се вероисповести тиче, према подацима из Пописа 2011. године, 92,52% становника ГО Палилула се изјаснило да је хришћанске, православне вере, док је број становника осталих вероисповести испод 1%, осим исламске вероисповести која је заступљена са 1,38%.

Национална припадност Град Ниш 2011 ГО Палилула 2011
Укупно 260237 73801
Национално се изјаснили 254796 72402
Срби 243381 68612
Црногорци 659 146
Југословени 416 89
Албанци 97 48
Бошњаци 44 20
Бугари 927 193
Буњевци 10 /
Власи 15 2
Горанци 202 11
Мађари 68 19
Македонци 823 191
Муслимани 58 12
Немци 28 6
Роми 6996 2745
Румуни 26 6
Руси 62 16
Русини 4 1
Словаци 38 8
Словенци 104 20
Украјинци 20 1
Хрвати 398 112
Чеси / /
Остали 420 144
Неизјашњени и неопредељени 3018 723
Регионална припадност 61 15
Непознато 2362 661
Real time web analytics, Heat map tracking