ПОЉОПРИВРЕДА

На територији ГО Палилула се налази 15 села и то 10 у равничарском реону:

 • Паси Пољана
 • Бубањ Село
 • Горње Међурово
 • Доње Међурово
 • Чокот
 • Ново Село
 • Лалинац
 • Мрамор
 • Мраморски Поток
 • Крушце

и 5 у брдско-планинском реону:

 • Доње Власе
 • Габровац
 • Вукманово
 • Бербатово
 • Суви До

Рурални део Општина Палилула је природно - географска комбинација равничарског (у сливу Нишаве и Јужне Мораве) и брдско-планинског рељефа, са изванредним потенцијалом за развој пољопривреде и органске производње хране.

У равничарском подручју је заступљена ратарско-повртарска производња и узгој крупне стоке (краве музаре и товна грла), док је у брдско-планинском реону најзаступљенија воћарска производња и узгој ситне стоке (овце и козе).

Укупна пољопривредна површина ГО Палилула је 7.377 ха. Структура је следећа:

  • Оранице и баште - 5.413 ха
   • Жито - 3.349 ха
   • Индустријско биље - 17 ха
   • Повртно биље - 859 ха
   • Крмно биље - 686 ха
   • Остало - 502 ха
  • Воћњаци - 324 ха
  • Виногради - 247 ха
  • Ливаде - 318 ха
  • Пашњаци - 1.075 ха

Обрасла шумска површина - 1.719 ха

Real time web analytics, Heat map tracking