Правилник јавним набавкама
План јавних набавки за 2017. годину

Јавна набавка мале вредности бр.05/17 - Мобилна телефонија
ПОЗИВ за ЈНМВ 05-17
Конкурсна документација - Мобилна телефонија 
Измена конкурсне документације ЈНМВ 05-17 
Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 05-17 
Измена конкурсне документације ЈНМВ 05-17 
Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 05-17 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности бр.04/17 - Услуге ресторана
ПОЗИВ за ЈНМВ 04-17
Конкурсна документација - Услуге ресторана 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности бр.03/17 - Електрична енергија
ПОЗИВ за ЈНМВ 03-17
Конкурсна документација - Електрична енергија 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности бр.02/17- Набавка горива
ПОЗИВ за ЈНМВ 02-17
Конкурсна документација - Набавка горива
Измена конкурсне документације 02-17 ЈНМВ
Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 02-17
Питања-одговор за ЈНМВ 02-17
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности бр.01/17- Електрична енергија
ПОЗИВ за ЈНМВ 01-17 
Конкурсна документација - Електрична енергија
Одлука о обустави поступка за ЈНМВ 01-17


Позив за подношење понуда за тендер број РД 02 – 29 – 273 / 22.11.2016 / PP2 / TD4, у оквиру пројекта ,,Промоција туристичких атракција кроз интерактивне изложбе културно – историјског наслеђа прекограничног региона”, број РД 02 – 29 – 273 од 22.11.2016. године, који се финансира средствима из програма ИПА прекограничног програма Бугарска-Србија.

Тендер број: РД 02 – 29 – 273 / 22.11.2016 / PP2 / TD4
Назив тендера: Invitation to tender for delivery and installation of equipment for interactive exhibition of cultural-historical heritage in Palilula

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања тендера, тј. 27.02.2017.године у 15:00 сати.
Тендерска документација 
CORRIGENDUM No: 1 to the INSTRUCTIONS TO TENDERERS

 

План јавних набавки за 2016. годину

Јавна набавка мале вредности бр.03/16- Услуга ресторана и послуживања хране
ПОЗИВ за ЈНМВ 03-16  
Конкурсна документација - Услуга ресторана и послуживања хране
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 3-16
 
Јавна набавка мале вредности бр.02/16- Набавка горива
ПОЗИВ за ЈНМВ 02-16  
Конкурсна документација - Набавка горива
Измена конкурсне документације - Набавка горива
Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 2-16
Питања - одговори
2 Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 2-16
2 Измена конкурсне документације - Набавка горива
Одлука о додели уговора ЈНМБ 02-16
Обавештење о закљученом уговору ЈНМБ 02-16
 
Јавна набавка мале вредности бр.01/16- Електрична енергија
ПОЗИВ за ЈНМВ 01-16
Конкурсна документација - Електрична енергија
Измена конкурсне документације - Електрична енергија
Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 1-16
Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-16
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1-16
 
ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА
 
Јавна набавка мале вредности бр.05/15- Услуга штампе
ПОЗИВ за ЈНМВ 05-15
Конкурсна документација - услуге Штампе
Одлука o додели уговора ЈНМВ 05-15
Обавештење о закљученoм уговору за ЈНМВ 05-15, прес службе
 
Јавна набавка мале вредности бр.04/15- Услуга мобилне телефоније за годишње потребе Градске општине Палилула
ПОЗИВ за ЈНМВ 04-15
Конкурсна документација - услуге Мобилне Телефоније
Обавештење о закљученом уговору 04-15 Услуга мобилне телефоније
 
Јавна набавка мале вредности бр.03/15 набавка услуга - услуга ресторана и послуживање хране за годишње потребе Градске општине Палилула
ПОЗИВ за ЈНМВ 03-15
Конкурсна документација - услуге Ресторана
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03-15
 
Јавна набавка мале вредности бр.02/15 Набавка добра –Гориво за моторна возила
ПОЗИВ за ЈНМВ 02-15
Конкурсна документација - Гориво За Моторна Возила
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02-15
 
Јавна набавка мале вредности бр.01/15 - Набавка добра - Електрична енергија
ПОЗИВ за ЈНМВ 01-15
Конкурсна документација - Електрична Енергија
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01-15
 
Јавна набавка мале вредности бр.03/14 - Услуга штампе за годишње потребе Градске општине Палилула-Ниш
Конкурсна документација ШТАМПА 03-14-ЈНМВ
Позив за подносење понуда
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/14
 
Јавна набавка мале вредности бр.02/14 услуге-услуге ресторана и послуживање храном за годишње потребе Градске општине Палилула-Ниш
ПОЗИВ за ЈНМВ 02-14

Конкурсна документација - услуге РЕСТОРАНА 02-14-ЈНМВ

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/14
 
Јавна набавка мале вредности бр.01/14 добра-набавка горива за годишње потребе Градске општине Палилула-Ниш
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности БР.01/14
Питања и одговори за ЈНМВ 01-14
24.02.2014.- 2 Измена-допуна Конкурсне документације 14.02.2014.-ГОРИВО 01-14-ЈНМВ
Позив за ЈНМВ-01-14
Конкурсна документација - ГОРИВО 01-14-ЈНМВ
Измена - допуна Конкурсне документације 14.02.2014.-ГОРИВО 01-14-ЈНМВ

Обавештење о продужењу рока 14.02.2014.

 
Јавна набавка мале вредности бр.05-13 - услуга кредита за инфраструктурне пројекте
14.04.2013 - Измена конкурсне документације - ЈНМВ-0513
14.04.2013 - Обавештење о продужетку рока - ЈНМВ-0513
29.04.2013 - Обавештење о закљученом уговору 05-13
Конкурсна документација Кредит
Real time web analytics, Heat map tracking