НАДЛЕЖНОСТИ ГРУПЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

1. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА :

а.) Редовно решавање предмета по пријавама грађана везаних за неправилности које се јављају на јавним површинама одн. површинама које су у власништву града

б.) Решавање проблема по службеној дужности везаних за бесправно заузеће јавних површина ( летње баште , фрижидери, грађевински материјал, тезге испред продавница и др.)

в.) Контроле ванпијачне продаје

г.) Контроле незаконитог одлагања отпадног материјала на јавним површинама и евидентирање дивљих депонија уз достављање истих надлежним службана за уклањање истих.

д.) Контроле незаконитог држања домаћих животиња

ђ.) контроле радног времена угоститељских објеката и др.

е.) Вршење надзора над радом Јавних комуналних предузећа. ( Одржавање комуналних објеката, ударне рупе, чишћење улица, неисправна јавна расвета, запушени сливници, чишћење улица од снега и леда и др. )

Attachments:
FileDescription
Download this file (prijavaPalilula.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗахтев за поступање комуналног инспектора управе го палилула

Захтев за поступање комуналног инспектора управе го палилула

2. КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ :

а.) Издавање одобрења за заузеће јавне површине по захтеву странака

Attachments:
FileDescription
Download this file (Zjpizlozbpult.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗаузеће јавне површине изложбеним пултом
Download this file (ZjpPostavljanjeAutomati.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗаузеће јавне површине - постављање аутомата, апарата и расхладних уређаја за продају робе и вршења услуга
Download this file (ZjpPostavljanjeBasti.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗаузеће јавне површине - постављање башти
Download this file (ZjpPostavljanjeDecijiAutomobili.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗаузеће јавне површине - дечији аутомобили, мотори и слично
Download this file (ZjpPostavljanjeGradjevinski.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗаузеће јавне површине грађевинским материјалом
Download this file (ZjpPostavljanjeKioska.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗаузеће јавне површине - постављање киоска – мањих монтажних објеката
Download this file (ZjpPostavljanjeKoriscenjeVitrina.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗаузеће јавне површине – коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија
Download this file (ZjpPostavljanjePokretnih.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗаузеће јавне површине - постављање покретних продајних тезги и пултова
Download this file (ZjpPostavljanjeReklamnih.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗаузеће јавне површине – постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноа, билборда, за истицање транспарената и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора
Download this file (ZjpZardinjere.doc)ПРЕУЗИМАЊЕЗаузеће јавних површина жардињерама
Real time web analytics, Heat map tracking

б.) Евидентирање комуналних проблема по месним канцеларијама и предлагање мера за решавање истих као и учествовање у изради предлога програма комуналне изградње и праћење реализације програма преко надлежних институција (ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“, ЈП „Завод за урбанизам Ниш“, Управа за планирање и изградњу, Управа за комуналне делатности и др. ) Регистрација скупштина односно савета станара .

Attachments:
FileDescription
Download this file (registracijaSkupstine.doc)ПРЕУЗИМАЊЕРегистрација скупштина станара (савета зграда) стамбених зграда

 

3. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Attachments:
URLDescription
Access this URL (/attachments/KontrolneListe.zip)ПРЕУЗИМАЊЕКонтролне листе комуналне инспекције приликом вршења инспекцијског надзора

 

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2017. годину

Attachments:
FileDescription
Download this file (godisnjiPlan2017.doc)ПРЕУЗИМАЊЕГодишњи план за 2017. годину