• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: JN 04-23
Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније
Врста набавке:
Рок: 16.08.2023
JN0423-MobilnaTelefonija.zip-2023-07-26 10:59:55JN0423-MobilnaTelefonija.zip
Редни број набавке: JN 03-23
Предмет јавне набавке: Одржавање хлоринаторских станица
Врста набавке:
Рок: 25.01.2023
JN0323-NabavkaHlor.zip-2023-02-22 15:24:45JN0323-NabavkaHlor.zip
Редни број набавке: JN 02-23
Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије
Врста набавке:
Рок: 31.01.2023
JN0223-NabavkaStruje-izmena.zip-2023-02-22 15:22:40JN0223-NabavkaStruje-izmena.zip
JN0223-NabavkaStruje.zip-2023-02-22 15:22:30JN0223-NabavkaStruje.zip
Редни број набавке: JN 01-23
Предмет јавне набавке: Набавка горива
Врста набавке:
Рок: 23.01.2023
JN0123-NabavkaGoriva.zip-2023-02-22 15:20:12JN0123-NabavkaGoriva.zip
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: План јавних набавки за 2023. годину
Врста набавке:
plan2023Izmena2.xlsx-2023-09-21 11:58:16plan2023Izmena2.xlsx
plan2023.xlsx-2023-02-22 15:17:53plan2023.xlsx
plan2023Izmena.xlsx-2023-04-10 09:22:34plan2023Izmena.xlsx
resenje2023Izmena6.pdf-2023-09-21 11:59:48resenje2023Izmena6.pdf
resenje2023.pdf-2023-02-22 15:18:30resenje2023.pdf
resenje2023Izmena.pdf-2023-04-10 09:22:01resenje2023Izmena.pdf
resenje2023Izmena2.pdf-2023-05-10 14:24:10resenje2023Izmena2.pdf
resenje2023Izmena3.pdf-2023-05-25 10:30:12resenje2023Izmena3.pdf
resenje2023Izmena4.pdf-2023-07-26 10:21:42resenje2023Izmena4.pdf
resenje2023Izmena5.pdf-2023-08-21 09:22:42resenje2023Izmena5.pdf
close